Home
Over Streamlet
Nieuws
Contact
 
 
 Aanpak  
Aanpak      |      E-Commerce      |      Google Marketing      |      Content Management Systems      |      Portfolio

Aanpak
Onze werkwijze is gegroeid uit jarenlange ervaring en bewijst keer op keer zijn doeltreffendheid. Het opsplitsen van een project in duidelijke stappen is zowel voor u als voor ons een hulpmiddel bij de gestructureerde aanpak van het project.

Kennismaking
Onze eerste afspraak heeft tot doel kennis te maken. We nemen uitgebreid de tijd om naar u te luisteren. Uw project en uw doelstellingen komen ruimschoots aan bod. Hierbij stellen we vragen en doen we suggesties om het project zo goed mogelijk te leren kennen.

Offerte
De input uit de afspraak verwerken we in de offerte. We omschrijven duidelijk elke stap en wat we precies doen tijdens die stap. We maken duidelijk wat is inbegrepen en wat niet. Onze offertes bestaan bovendien vaak uit een degelijke basis, aangevuld met een aantal opties.

Analyse
Vervolgens praten we tijdens de analysefase het project en zijn doelstellingen goed door. We bepalen alle processen en onderdelen die op de website mogelijk zijn, zowel voor als achter de schermen. Op het einde van deze analysefase maken we een prototype van de website of -toepassing. Dit is een schematische voorstelling van alle pagina-elementen en hun functie.

Prototype
Met het prototype als leidraad ontwikkelen we het grafische concept. We ontwerpen in de gepaste stijl en hebben daarbij uitgebreid aandacht voor de gebruiksvriendelijkheid. Tijdens meerdere ontwerprondes leggen we het ontwerp van verschillende pagina’s aan u voor en kunt u feedback geven.

Ontwikkeling
Zodra het ontwerp is goedgekeurd, zetten we dit om naar bruikbare HTML-templates. We hanteren hierbij de modernste webstandaarden en denken aan toegankelijkheid en aan flexibiliteit. Tijdens deze fase ontwikkelen we ook de dynamische onderdelen van uw webproject. Dat kan gaan van een eenvoudige nieuwsmodule, het beheer van uw website, tot de uitwerking van een volledige webshop met online betaling en integraties van bestaande CRM- en boekhoudpakketten.

Tijdens de ontwikkeling worden afgewerkte onderdelen uitgebreid getest. Mogelijke bugs en verbeteringen worden opgelijst en systematisch aangepakt. Afgewerkte onderdelen maken we snel beschikbaar zodat u zelf alles kan doorlopen en opmerkingen kan doorsturen.

 
Home   |   Over Streamlet   |   Nieuws   |   Algemene Voorwaarden
 
© 2010 Streamlet Consultancy. All rights reserved